Måhända börjar jag bli gammal gubbig, men jag har i alla tider tyckt att graffiti generellt sett är förstörelse, kladderier och blöjrebellers sätt att revoltera mot någon imaginär förmyndarmentalitet (även trots att de i själva verket snarast bevisar att de behöver förmyndare eftersom de uppvisar vandalismtendenser och uppenbarligen inte ärLäs mer…