Det står att läsa i DN att livet på landet är att föredra om man vill behålla sin mentala hälsa. För tio år sedan kom en stor undersökning som visade att barn födda i storstäder löper fördubblad risk att drabbas av schizofreni.Läs mer…

Nu närmar sig vintern med stormsteg och här uppe i norden är risken överhängande att många av oss inte får se solljus på hela dagen. Vi går upp och går till jobbet när det är mörkt och innan de flesta slutat har solen hunnit gå ner igen. Depressionen står ochLäs mer…